Lendoit Nedir?

Lendoit Ethereum Akıllı Sözleşmeler ve Blok Zincir Teknolojisinin avantajlarını kullanarak dünyanın her yerinden kredi alan ve kredi veren kişileri güvenli, hızlı ve kolay bir yolla bir araya getiren merkezden bağımsız bir P2P kredilendirme platformudur.

Platform her bir ülke için profesyonel puanlama ve doğrulama API'ları (uygulama programlama arayüzleri), kredi verenlerin kredi başvurularına yüksek faiz oranları koyabildiği bir kredi pazarı ve başarısız krediler üzerinden işlem yapılabilecek bir temerrüt piyasası olmak üzere bir kredi piyasasının işlemesi için ihtiyaç duyduğu tüm unsurları sunmaktadır. Lendoit Akıllı Kredi Sözleşmesi aracı kurum kredileri gibi önemli işlevler ve bir krediyi gerektiğinde bir başka kredi verene satabilme imkanı da sağlamaktadır.

Lendoit'in vizyonu ve hedefleri nelerdir?

Lendoit’in hedefi bankacılık sistemi için adil ve merkezden bağımsız bir kredilendirme alternatifi oluşturmak ve kredi verenlerin minimum risk ve yüksek kazançla fon verebilmesi, kredi alanlarınsa daha uygun oranlara sahip olmasına olanak sağlamaktır. Bu da dünyanın farklı yerlerinden insanlara yardımcı olacak ve Blok zincir ve Kripto para alanına açılan kapı olacaktır.

Kredi alan bir kişi geri ödeyemediğinde ne olur?

Kredi alan kişinin kredinin tamamını geri ödeyememesi durumunda, kredi temerrüde düşer. Bu durumda, Lendoit Akıllı Tazminat Fonu kredi alanın zararını minimuma indirmek için hemen kredinin bir kısmını hesabına yatırır. Kredi alan tanındığından ve akıllı sözleşme kendisi için bağlayıcı olduğundan, kredi verenin borcu kendi tahsil etme veya zararını minimuma indirmek için temerrüdü Tahsilatçılar Piyasası üzerinden satma şansı vardır.

*Konsorsiyum kredilerine girişebilme imkanı kredi vereni de korur.

Konsorsiyum kredisi nedir?

Konsorsiyum kredisi toplam kredi tutarının birden çok kredi veren tarafından verilmesi anlamına gelir. Kredi verenler bu şekilde sermayelerini "tek bir ata oynamak" yerine farklı kredilere paylaştırarak risklerini minimuma indirir ve kredi alanlar da kredi başvurularını doldurulurken daha uygun seçeneklere sahip olur.

Tahsilatçı ve tahsilatçılar piyasası nedir?

Tahsilatçılar veya "Borç-Tahsilatçıları" borcu tahsil etmek için "kötü" kredi alanlara karşı yasal önlemler alan şirketlerdir. Her ülkede yasal çerçeve farklıdır, dolayısıyla tahsilatçılar kredi alanın ikamet ettiği ülkeye göre farklı şekilde hareket edebilir. Lendoit platformunda dünyanın her yerinden tahsilatçılar başarısız kredileri düşük ücrete satın alabilir ve krediyi kurtararak kâr edebilirler.

Tahsilatçılar piyasası Lendoit platformu üzerinde kredi temerrütlerinin kredi verenler ve tahsilatçılar arasında yapıldığı ayrı bir piyasadır. Temerrüt piyasası geleneksel kredilendirme piyasalarının önemli bir bileşeni ve çok yaygın bir unsurudur.

Lendoit Kredi Verenleri nasıl korur?

Kredi vermek riskli bir iştir, ancak Lendoit kredi verenlerin riskinin yönlendirilmesini garanti eder:

Birincisi: her kredi alan kredi alan kişinin ülkesindeki üçüncü taraf şirketler tarafından uygulanan profesyonel bir puanlama/doğrulama süreci yoluyla puanlanır (kredi başvuruları yayınlanmadan önce)
İkincisi: kredi veren her bir kredi yüzdesinin temerrüde düşenleri telafi etmek için saklandığı bir Akıllı Tazminat Fonu yoluyla korunur.
Üçüncüsü: temerrüt durumunda borç tahsilatçının piyasasında (temerrüt piyasası) satılabilir - kredi veren borcu her bir ülkede bulunan profesyonel tahsilatçılara satabilir (geleneksel piyasalardakine benzer şekilde)
Dört: Konsorsiyum kredilerine girişme imkanı kredi vereni de korur.

Lendoit bu dört unsuru birleştirerek kredi verenlerin kredi verme risklerinden etkilenme ihtimallerini azaltır.

Lendoit’in rakiplerine göre temel avantajı nedir?
 • Birçok proje ile Blok zincir üzerinden P2P kredilendirme platformları oluşturulmaya çalışılmaktadır ve bu da piyasanın gittiği yöne bir işarettir, ancak projelerin çoğunda hatalı uygulama yaklaşımlarına başvurulmaktadır. Bizim yaklaşımımız benzersiz ve farklıdır, Lendoit diğerlerinin aksine teminat almayan tek platformdur. Mikro krediler dünyasında, teminat yönetimi hassas bir konudur - teminat olarak €EUR kullanarak $USD cinsinden kredi vermeye benzer. Kredi vermek BÜYÜK krediler için uygulanan bir likit varlık elde etmek için teminat olarak likit olmayan bir varlık koyma işleminden oluşur (platformun ileride sunacağı bir olanak).
 • Lendoit platformu kredi verenlerin para kaybetme riskini azaltmaya yönelik 4 farklı verimli ve benzersiz yöntemden oluşmaktadır:

  • 3'üncü taraf yerel profesyonel puanlama/doğrulama şirketleri
  • Akıllı Tazminat Fonu
  • Temerrüt borçların satılabildiği Tahsilatçılar Piyasası
  • Konsorsiyum Kredileri.
P2P-kredilendirme nedir?

P2P-kredilendirme güvenilir üçüncü tarafların (genelde bir banka) denklemden bir komisyon aldığı, böylece insanların doğrudan kredi sözleşmelerine girişebilmesine olanak sağlayan bir kredilendirme şeklidir. P2P-kredilendirme bu milenyumun ilk yıllarında ortaya çıkmış ve o zamanda bu yana muazzam bir büyüme yaşamıştır. Geleneksel kredilere göre uygulanabilirliğinin yüksek olması ve daha iyi faiz oranlarına sahip olması P2P-kredilendirmeyi hem gelişmekte olan ülkeler hem de endüstrileşmiş dünyada çekici bir finansman yöntemi haline getirmektedir.

Nasıl kredi alan olabilirim?
 1. Doğrulamanız ve Puanlamanızı yaptırın – Kredi alan olmak için öncelikle doğrulama ve puanlamanızı yaptırmanız gerekir, dolayısıyla platform sizi ülkenizin en profesyonel ve tanınmış doğrulama ve puanlama şirketlerine bağlamak üzere hazırlanmış API'lara (uygulama programlama arayüzleri) sahiptir.
 2. Bir kredi başvurusu doldurun – doğrulamanız ve puanlamanız yapıldıktan sonra ihtiyaçlarınıza uyan bir kredi başvurusu doldurabilirsiniz. Kişiselleştirilmiş bir akıllı sözleşme oluşturulur, tüm önemli bilgileri içerir ve ülkenizdeki kredilendirme işletmelerine ilişkin yasal çerçeveye uygundur.
 3. Kredi isteyin - Akıllı sözleşme dünyanın her yerinden kredi verenlerin kredinize faiz oranları koyabileceği - kredi alan olarak size mümkün olan en düşük faiz oranını garanti ederek - Lendoit piyasasında yayınlanır.
Nasıl kredi veren olabilirim?
 1. Lendoit Piyasası'ndan bir kredi sözleşmesi seçin
 2. Fonu Akıllı Kredi Sözleşmesi'ne aktarın ve faiz açık artırmasına katılın.
 3. Kredinizin durumuyla ilgili vermiş olduğunuz tüm gerekli bilgiler her an platform üzerinde şeffaf bir biçimde sunulur.
İkinci el piyasası nedir?

İkinci el piyasası daha önceden çıkarılan kredilerin kredi verenler arasında işlem gördüğü piyasadır. Bir kredi verenin vade tarihinden önce aniden parasını geri almak istemesi durumunda, vermiş olduğu krediyi farklı bir kredi verene satabilir.

Kripto para birimlerinin dalgalanması (volatilite) nedir?

Genç ve küçük piyasalar büyük ve yerleşik piyasalara göre daha çok dalgalanma eğilimi gösterir. Kripto para birimleri piyasası henüz genç ve daha küçük bir piyasadır - dolayısıyla dalgalanma derecesi yüksektir. Kripto para birimi piyasasının uzun vadede önemli ölçüde büyüyeceğini öngörüyoruz, bu demektir ki paralar ve tokenler fiyat dalgalanması açısından gittikçe daha istikrarlı hale gelecektir. Ancak, işler durumda bir platformda faaliyet göstermek için bunun gerçekleşmesini beklemek zorunda değiliz - bir kredi alan krediyi geri ödeyemeden fiyatların birden yükselme ihtimalinden dolayı Ether borç almaktan korkuyorsa krediyi icra etmek için Tether gibi emri sabitlenmiş bir token seçebilir.

Akıllı Kredi Sözleşmesi Nedir?

Lendoit Akıllı Kredi Sözleşmesi kredi alan ve kredi şartnameleri ile ilgili tüm önemli verileri kaydeder.

Bir veya daha çok kredi veren tarafından başvuru yayınlandıktan ve doldurulduktan sonra, Akıllı Sözleşme başvuruyu yürürlüğe koyar ve parayı kredi alanın cüzdanına yatırır. İlk ödeme vadesi geldiğinde, Akıllı Sözleşme kredi alana otomatik olarak bildirimde bulunur ve kredi alanın krediyi başarılı bir şekilde geri ödeyip ödemediğini kontrol eder.
Kredi alanın ödeme disiplinine karşılık olarak, Lendoit Akıllı Kredi Sözleşmesi Lendoit Akıllı İtibar Sözleşmesi ile irtibata geçer ve kredi alanların kredi puanını hayata geçirir.
Lendoit Akıllı Kredi Sözleşmesi kredi para birimine bağlı olarak, Akıllı Tahvil Sözleşmesi ile ortak bir şekilde, platform ücretlerini ödemek için gerekli tanımlanmış tutarları dönüştürür ve Lendoit Akıllı Tazminat Fonuna yatırır.

Akıllı Tazminat Fonu Nedir?

Lendoit Akıllı Tazminat Fonu platformda yürürlüğe konan tüm kredilerin küçük bir bölümünü alan bir tür akıllı sözleşmedir. Lendoit platformu topluluğu "çürük elmalar"dan mümkün olduğunca uzak tutacak şekilde tasarlanmış olsa da, kredi temerrüdü kaçınılmazdır. Dolayısıyla, bir kredide zarara uğrayan her kredi veren, zararını minimuma indirmek için kredi temerrüt olarak sınıflandırıldığında kredi bölümünü hemen alır. Bu yüzden, Lendoit akıllı tazminat fonu bir yerde her kredi verenin iştirak ettiği her kredi üzerinde sahip olduğu bir sigorta işlevi görür.

Kredi alan ne kadar faiz ödeyecektir?

Onaylanmış ve puanlanmış bir kredi alana ait her kredi başvurusu kredi verenlerin her bir spesifik kredi için vermek istediği tutar ve faiz için teklif verebileceği Lendoit Piyasası'nda görünecektir. Bu şekilde kredi alanın mümkün olan en düşük faiz oranını alması garantilenir. Lendoit herhangi bir şekilde kredi VERMEZ! Biz dünya genelinde kredi alanlar ve kredi verenleri bir araya getirecek bir platform oluşturuyoruz

Kredi alan krediyi nasıl "bozdurur"?

Genel olarak, gelecekte ve yakın gelecekte kripto para birimlerinin olacağına ve satın alma işlemlerini gerçekleştirmek için başka bir para birimine ihtiyaç duyulmayacağına inanıyoruz. Ancak, kredi alan fonları kendi seçtiği ve anlık emir harcaması yapmasına olanak sağlayan kredi kartına bağlı bir cüzdan da (örn. TenX ve benzeri) olabilen bir cüzdana alabilir. Bizler aynı zamanda kredinin emre dönüştürülmesini kolaylaştıran birden çok kripto para birimi ve cüzdanın doğrudan uygulanması üzerine de çalışıyoruz.

Sorry, nothing found...